Samråd - Brunne Vattenskyddsområde

Härmed inbjuds berörda fastighetsägare och andra berörda att lämna synpunkter på det nya vattenskyddsområdet i Brunne. Samrådet pågår fram till 15 juni.
För att skydda vårt dricksvatten pågår ett nationellt arbete, enligt vattenförvaltningsförordningen, med att stärka skyddet genom att införa nya eller förnya befintliga vattenskyddsområden. Brunne Vattenskyddsområde, där en grundvattentäkt finns, är ett nytt sådant område.

Under vecka 17 får fastighetsägare inom området och andra berörda ett brev med information om samrådet. Komplett samrådsmaterial finns under rubriken Vatten i menyn till vänster. Information finns även hos Stigsjö Handel och i vår reception på Västra Ringvägen 125.
 
Samrådet pågår fram till 15 juni. Därefter skickas inkomna synpunkter tillsammans med övrigt material in till Länsstyrelsen i Västernorrland för fastställande.

Lämna synpunkter


Synpunkter lämnas skriftligen, senast 15 juni, här på vår hemsida under rubriken Vatten - Brunne Vattenskyddsområde, till e-postadress vattenskydd@hemab.se eller till adress: Brunne Vattenskyddsområde, Härnösand Energi & Miljö AB, Box 304, 871 26  Härnösand.
 

Kontaktpersoner


Har du frågor är du välkommen att kontakta Karolina Andersson, 0611-55 75 64 eller Tobias Sjöstrand, 0611-55 75 70.