Rör inte elledningar som skadats i stormen

Rör inte elledningar som ligger på marken eller hänger på låg höjd. Skadade ledningar kan vara spänningsförande och det kan vara förenligt med livsfara att röra de. Var rädd om dig!
Vi publicerar kontinuerligt driftinformation här på vår hemsida, under Driftinfo / Felanmälan.