Resultat över budget och 6 miljoner i utdelning

Med 15,4 miljoner kronor i resultat efter finansiella poster lyckas bolaget åter en gång överträffa ägarens krav. Kommunens ägarrepresentant uttryckte stolthet över HEMAB och tacksamhet till dess personal.
60 personer gästade HEMABs öppna årsstämma med tema vindkraft. Bolagets avgående ordförande Lennart Bolander valdes till ordförande för årsstämman där ägaren Härnösands kommun företräddes av Göran Norlander. Bolagets auktoriserade revisor Bengt Söderström läste upp delar av revisionsberättelsen och årsstämman beviljade vd och styrelse ansvarsfrihet.

Önskemål om en utdelning av engångskaraktär har framförts till HEMAB från ägaren och i styrelsens förslag till vinstdisposition fanns en utdelning på 6,0 miljoner kronor upptaget, ett belopp som årsstämman fastslog.

— HEMAB ska vara självfinansierade i stor utsträckning, säger avgående ordförande Lennart Bolander. En förutsättning för det är att bolaget får behålla och återinvestera vinstmedlen. Ägaren har i år framfört önskemål om en utdelning av engångskaraktär, vilket vi lyssnat till. Vetskapen om att jag lämnar över ordförandeklubban i ett välmående och lönsamt företag känns bra, säger Bolander.

Ny ordförande blir Ingvar Wiklund som har många års erfarenhet av arbete i HEMABs styrelse, bland annat som ordförande.

— Det känns stimulerande att ta över, säger Ingvar Wiklund. Det är många spännande projekt på gång, bland annat vindkraften på Vårdkasen och behandlingen av förorenad jord. Insamlingen av matavfall och tillhörande val av behandlingsteknik blir också en spännande utmaning. HEMABs mål att ge Härnösand länets lägsta priser har varit en ledstjärna i styrelsearbetet, något jag kommer att arbeta hårt för att vi fortsätter med, säger Wiklund.

Kvällens föreläsningstema var vindkraft intill Vårdkasen. HEMABs projektledare Pär Marklund förevisade det nära förestående projektets bakgrund, genomförande och tidplan.

En positiv sidoeffekt av vindkraftprojektet är de extra satsningar som ska göras för friluftslivet på Vårdkasen. Utöver sedvanlig ersättning till markägare avsätter HEMAB en procent av investeringskostnaden samt en procent av de årliga intäkterna, att nyttjas för friluftsfrämjande åtgärder. Kommunens fritidschef Bertil Ericsson resonerade om vilka möjligheter dessa pengar kan ge området.

Klicka på bilden för att öppna en pdf av nyckeltalen