Resning av vindmätningsmast på Spjutåsberget

Idag börjar en 100 meter hög vindmätningsmast resas på Spjutåsberget. Masten består av sektioner vilka lyfts på plats med helikopter. Vindmätningarna är en del av förberedelsearbetet inför ett eventuellt byggande av fyra vindkraftverk i området.

Vindmätningar med så kallad SODAR (analys av ekon från ljudimpulser, liknande ekolod) pågår redan, men för att säkerställa vindförhållandena på detaljnivå behövs vindmätningar i mast också.


- Fackverksmasten förankras med bultar i berget och stabiliseras med vajrar, säger projektledare Pär Marklund på HEMAB. Mastsektioner förmonteras på marken och lyfts på plats med helikopter. Hinderbelysning i toppen gör att masten kommer att vara väl synlig.


Att säkerställa god kännedom om vindförhållandena i området är viktigt. Den mobila SODAR-utrustningen kommer att flyttas runt under den planerade mätperioden medan mätresultaten från masten kommer att utgöra referens från en fast punkt.


- Vindmätningskampanjen är budgeterad till cirka 2,5 miljoner kronor, vilket ska sättas i relation till den totala investeringen som är uppskattad till 200 miljoner, säger Marklund. Vindmätningen är helt nödvändig inför val av rätt teknik, samt för att säkerställa beslutsunderlaget för projektet genom minimering av osäkerhetsfaktorer.


Praktisk information:

Montage och helikopterlyft sker vid vändplanen strax innan Värptjärn. Sista delen av vägen upp till Värptjärn från Fröland kommer att vara avstängd under pågående arbete.

Vänligen respektera avstängningarna.Här finner du information om Projekt Spjutåsberget


Kontaktpersoner:

Härnösand Energi & Miljö AB

Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef

070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se


Härnösand Energi & Miljö AB

Pär Marklund, projektledare energiteknik

073-275 47 77, par.marklund@hemab.se

Bra väderförhållanden för mastbygge. Sektionerna lyfts på plats med bara några minuters mellanrum. Foto: Andreas Einarsson.

För killarna som klättrar uppåt i masten och tar emot helikopterns leverans av mastsektioner gäller det att inte vara höjdrädd. Det gungar så smått i masten allt eftersom den stagas upp med vajrar. Totalt 6 stycken åt fyra olika håll. Foto: Andreas Einarsson.

Här monteras en sektion på cirka 40 meters höjd. Den färdiga masten blir 100 meter hög och är försedd med hinderljus och fågelavvisare. Foto: Andreas Einarsson.

Helikoptern krokar fast i mastsektionerna på vändplanen vid Värptjärn och flyger dem till montageplatsen på Spjutåsberget. Erfarna tekniker och helikopterförare arbetar i ett rasande tempo. Foto: Andreas Einarsson.