Reservanläggning för fjärrvärme byggs på Jaktstigen

Två nya reservpannor som eldas med bioolja ska byggas för att trygga fjärrvärmeleveranserna till Härnösandsborna. Byggstart sker i augusti och pannorna ska tas i drift innan årsskiftet.

Jaktstigens pannanläggning blir en av flera reservanläggningar som tillsammans ska utgöra en form av försäkring för att de alltid ska finnas varmt fjärrvärmevatten i händelse av brott på ledningar eller vid oplanerade stopp av Kraftvärmeverket.

Pannorna kommer normalt inte att köras men ska stå redo för att kunna startas upp med kort varsel och på så vis alltid kunna garantera kundernas värme. Reservpannorna är småskaliga och har inte en väsentligt högre höjd jämfört med befintliga byggnader i området.

– Samråd med närboende har hållits och bygglovet är klart, säger Håkan Nilsson underhållschef affärsområde Fjärrvärme. Byggnationerna startar med markarbeten i augusti och anläggningen kommer att stå klar senast i december.

Allt fler kunder i Härnösand efterfrågar trygg, skön och prisvärd fjärrvärme. Den positiva expansionen behöver mötas med en plan för hur reservpannor ska byggas för att säkra varje områdes tillgång till värme.

– I nuläget finns några reservpannor i fjärrvärmenätet men det behövs ytterligare reservkapacitet om det oförutsedda inträffar i form av brott på viktiga huvudledningar eller ett stopp i Kraftvärmeverket, säger Nilsson. Om vi saknade reservpannor skulle vissa områden riskera att bli utan värme i den typen av situation vilket inte får inträffa. Därför är dessa investeringar så viktiga.

Eldas med miljöanpassad bioolja

De två reservpannorna som kommer att stå stand-by och testköras emellanåt har vardera en effekt på 9,9 MW som kan startas upp med kort varsel.

– Att vi väljer vegetabilisk bioolja som bränsle känns naturligt och ligger i linje med vårt mål att helt fasa ut all fossil inblandning, säger Nilsson. Vi har ett stort ansvar att arbeta hållbart inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt.

Fakta bioolja

Biooljan framställs ur restprodukter från biomassa och är baserad på oljor från till exempel raps, soja och solros. Biooljan består av en blandning av flera olika restprodukter från läkemedelstillverkning, oleokemisk industri och biodieseltillverkning.

Håkan Nilsson, underhållschef på kraftvärmeverket.

Håkan Nilsson, underhållschef vid Kraftvärmeverket visar hur ritningarna för pannanläggningen ser ut. Foto: Julia Erixon.

Reservanläggningen som börjar byggas i kommer att bli placerad på industriområdet jaktstigen vid HEMABs återvinningsverksamhet

Reservanläggningen med placering Jaktstigen börjar att byggas augusti 2019 och ska vara klar innan årsskiftet.