Rensning av tryckavlopp med EkoPig

Under vecka 26 har vi rensat tryckavloppsledningar vid Brunnekvarn, Gådeådammen, Kattastrand, Södra sundet och Gådeåbro.

Rensningarna har gjorts med så kallad EkoPig, vilket innebär att man driver en specialanpassad pigg genom ledningen för att på mekanisk väg rensa ledningarna från ej önskvärda föremål och partiklar. Det kan vara påväxter, förhårdnader och sedimenteringar på rörväggens insida som avlägsnas. EkoPigen passerar genom ventiler, krökar och T-kors, vilket gör metoden effektiv.


- Vi gör det här för att öka verkningsgraden på pumparna i anslutning till de rensade ledningarna, säger Tobias Sjöstrand, Affärsområdeschef Vatten.


Rensningarna ger en högre flödeskapacitet, vilket gör att mindre energi behövs för att ledningarna ska fungera utan problem.


- Vi har rensat ut en hel del grus och annat som hindrar flödet, så effekten av rensningarna är tydlig, säger Sjöstrand.