Rekordhög vindkraftproduktion på Vårdkasen

Produktionen av el under 2015 blev den högsta hittills sedan de nya vindkraftverken intill Vårdkasberget i Härnösand togs i drift i början av 2012. 17 719 MWh är den nya toppnoteringen för årsproduktionen.

- Det är verkligen roligt att vindkraftverken fungerar så bra, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme där vindkraften ingår. Bra vindförutsättningar och väldigt få driftstopp gör att vi haft ett rekordår.


Även ekonomiskt summeras ett godtagbart år, men med låga priser på el och elcertifikat är det inte frågan om något ekonomiskt rekord.

 

- Tidigare år har vi haft resultat på mellan 0,4 - 2,5 miljoner kronor årligen, men 2015 har det varit väldigt låga priser på el och elcertifikat, säger Tärnvik. Vi summerar intäkter på drygt 6 miljoner kronor vilket ger ett nära nollresultat, vilket vi budgeterat för även kommande år.


Avskrivningarna för de två senast byggda vindkraftverken följer planen och om femton år kommer de att vara avskrivna.

 

- Eftersom den tekniska livslängden är längre än den ekonomiska avskrivningstiden kommer resultaten från vindkraftverken på sikt att bli mycket högre än idag, säger Tärnvik. Investeringar i vindkraft är därför långsiktigt intressanta både ekonomiskt och miljömässigt.


Produktion Vårdkasen Härnösand, 2012-2015:

2012, 10 900 MWh


2013, 17 291 MWh


2014, 15 247 MWh


2015, 17 719 MWh


Under HEMAB just nu här på vår webbsida finner du aktuell vindkraftproduktion i de tre vindkraftverken på och intill Vårdkasberget i Härnösand.

Vindkraftverken på Vårdkasen producerar riktigt bra med el och tillhör de absolut mest effektiva vindkraftverken i Sverige enligt www.vindstat.nu. Foto: Matilda Zeneli.