Rekordår för tillgänglighet i elnätet

99,999% - det blev resultatet för tillgängligheten av HEMABs elleveranser under 2017.

2017 blev ett rekordår för HEMAB. Aldrig förr har tillgängligheten i elnätet varit högre och det är ett långsiktigt arbete som ligger bakom.
Vi kan tydligt se att de investeringar vi gjort med att gräva ned fler ledningar under marken ger resultat, säger Tomas Styf, driftchef Elnät.

Vädret ställer alltmer sällan till det

Som bekant kan väderleken i vårt område stundtals vara besvärlig med både hårda vindar och framförallt stora snömängder. HEMABs arbete med att markförlägga kabel gör dock nätet betydligt mindre sårbart för plötsliga väderomslag.
– Vädrets påverkansgrad på tillgängligheten i vårt nät sjunker stadigt. Allt färre kunder drabbas av allt kortare avbrott vilket vi direkt kan härleda till vårt vädersäkringsprojekt, säger Tomas Styf.

Trots vädersäkring uppstår dock ibland oplanerade avbrott men då är orsaken ofta en annan.
Den enskilt största anledningen till de avbrott vi trots allt kan drabbas av är rena kabelbrott, oftast orsakat av avgrävningar, säger Tomas Styf. Det är därför väldigt viktigt att använda sig av Ledningskollen när man planerar att utföra markarbeten.

Så fungerar Ledningskollen

Om man planerar ett grävarbete är det nödvändigt att känna till var i backen de olika ledningarna ligger. Att gräva av en ledning kan nämligen bli mycket kostsamt eftersom man personligen är skadeståndsskyldig.

Post- och telestyrelsen (PTS) driver den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen.se Länk till annan webbplats. och det är här man gör sin förfrågan innan man påbörjar sitt markarbete.

HEMAB är en av 791 anmälda ledningsägare på Ledningskollen.se och genom att göra ett ärende där kan du få svar på var följande HEMAB-ledningar finns på just din tomt:
• El
• Vatten och avlopp
• Fjärrvärme
• Fiber (ServaNet)
• samt kommunens gatubelysning

Tomas Styf gläds åt rekordsiffrorna