Region Västernorrland väljer biogas

Som ett led i att skapa en fossilfri fordonsflotta har 15 gasbilar köpts in.

Allt fler får upp ögonen för alternativa drivmedel och senast i raden är Region Västernorrland som nu väljer att byta ut ett stort antal fordon i Härnösand. De nya bilarna, som är av märket Volkswagen Golf, tankas med den lokalproducerade biogasen som förädlats vid anläggningen i Äland.

Vi har som mål att 85 % av vår fordonsflotta ska bestå av förnyelsebara drivmedel och därför föll valet på biogas för våra fordon i Härnösand, säger Mattias Almqvist som är enhetschef och ansvarig för Regionens fordon i Härnösand. Vi väljer alternativa drivmedel utifrån hur infrastrukturen ser ut på just den orten och med HEMABs lättillgängliga tankställe här i Härnösand så blev valet självklart.

De bilar som köpts in kommer finnas i verksamheterna vid bland annat hälsocentraler och som interna poolbilar att använda i tjänsten för personalen.

Ta gärna en titt på videoklippet med Mattias där han berättar mer om varför Region Västernorrland väljer att byta ut sina bilar.

Mattias Almkvist, Enhetschef städ och transport på Region Västernorrland

Mattias Almkvist, Enhetschef städ och transport på Region Västernorrland