Rätt svar i tävlingen under Småskalig El

Det rätta svaret var 11,3 kWh. Tre tävlande vinner vardera ett Öbacka presentkort. Grattis önskar vi på HEMAB!
Tävlingen gick ut på att gissa energiinnehållet i en cylinder. Frågan löd:

Träflis eldas i Kraftvärmeverket och blir el och fjärrvärme. Gissa energiinnehållet (kWh).

Vinnarna har meddelats personligen.