Rätt påse en förutsättning för kretslopp

Nu har matavfallsinsamlingen varit igång några månader. Tyvärr har vi under sommaren sett en tendens att det används plastpåsar runt matavfallspåsarna eller helt istället för matavfallspåsar. Det kan orsaka stora problem i processen.

Insamlat matavfall behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning. I Härnösand komposteras matavfallet i dagsläget, men kommer så småningom rötas för att utvinna biogas. I förlängningen finns det även en förhoppning om att kunna använda det biogödsel som blir kvar efter framställningen av biogas.

- Det skapar ett kretslopp där vi återanvänder energin i matavfallet på bästa möjliga sätt, berättar Pär Marklund, projektledare för biogasprojektet.

Förutsättningen för att kunna använda biogödseln är att den är fri från ej nedbrytbart material, som till exempel plast.

- Om det kommer med plastpåsar i matavfallet, kan det påverka behandlingsprocessen och orsaka drift­störningar, säger Marklund. Med plastrester i biogödseln kommer det inte vara möjligt att utan extra arbete och kostnader föra tillbaka den från processen till trädgårdar och parker. Det tycker vi är synd, eller rent av slöseri, säger han.

Mer information

Vill du ha fler tips om hur du hanterar ditt matavfall på bästa sätt? Besök gärna vår webbsida www.hemab.se/matavfall Länk till annan webbplats. och klicka dig vidare till exempel till Tips och råd. Du är också välkommen att kontakta oss på matavfall@hemab.se eller på telefon under kontorstid 0611-55 75 00.