Provkörning av transportväg för vindkraftverk

Onsdag 10 augusti kommer provkörning att ske med ett långt och brett fordon från Härnösands hamn upp på Vårdkasen.
Provkörningen beräknas ta 2 timmar med start cirka klockan 19 och är ett simulerat test inför de verkliga transporterna av vindkraftverkens olika delar; vingar, torndelar och maskinhus, vilket är planerat till i november 2011. Inga vägar stängs av, men följebilar och lastbil kan tillfälligt göra att framkomligheten stoppas under provkörningen.

Provkörningen utförs av transportföretaget Silvasti som anlitats av leverantören av vindkraftverken, Nordex. Förutom HEMABs projektledare Pär Marklund kommer även Nordex logistikansvarige att närvara under provkörningen genom Härnösand.

Transportvägen mer detaljerad:


Härnösands hamn via Cisternvägen, Hamnleden, trafikplats Saltvik, E4, Storgatan, Brunnshusgatan, Hovsgatan, Solumsvägen upp på Vårdkasen.

Frågor besvaras av projektledare Pär Marklund 073-275 47 77 eller informationschef Andreas Einarsson 070-657 75 26.

Annons i Tidningen Ångermanland onsdag 10 augusti 2011.