Praktiken ger Kristoffer nya förutsättningar på arbetsmarknaden

Kristofer Peterson är 26 år och har både syn- och hörselnedsättning, men det hindrar honom inte från att göra praktik på HEMAB. Med stor entusiasm har han kastat sig in i uppgifterna och ser fram emot att förhoppningsvis spendera större delen av hösten på HEMAB.

Att det är smidigare med digitala ritningar istället för att bläddra i pappersarkiv är ganska uppenbart, men eftersom det inte har varit en akut fråga så har den fått ligga på is ett tag. Tills nu.

- Vi har tidigare digitaliserat ritningar över ledningsnät och ser stora tidsvinster i det, så när Kristofer hörde av sig och hade erfarenhet av liknande jobb tyckte vi att det var en bra kompetens att ta till vara, säger Marcus Tärnvik, chef på affärsområde Fjärrvärme, där Kristofer praktiserar.

”Positivt med företag som satsar på hållbarhet”

Kristofer har tidigare jobbat inom industri, med liknande arbetsuppgifter. Samtidigt som han ser fördelar med att ha erfarenhet av uppgiften, känner han ändå att jobbet på HEMAB är en ny och utvecklande utmaning.

- Jag har varit borta från arbetsmarknaden ett tag, så det ska bli roligt att få jobba på HEMAB. Jag tycker det är positivt med företag som satsar på hållbarhet och jobbar mot de globala målen i sin omställningsprocess till förnybar energi. Det känns roligt att få vara en del av det, säger Kristofer.

Ett mer tillgängligt samhälle för alla

Kristofers syn- och hörselnedsättning har lett till att han även är engagerad i Hörselskadades riksförbund och sitter i Riksstyrelsen för unga hörselskadade. Ett engagemang som han känner ger väldigt mycket.

- Man får möjlighet att träffa andra med olika grad av hörselnedsättning eller funktionshinder och jobba för ett mer tillgängligt samhälle, som inkluderar alla. Men också hitta strategier kring hur vi kan jobba med hörselfrågorna som ökar delaktighet, konstaterar Kristofer.

På HEMAB jobbar vi aktivt med jämställdhetsfrågor och inkludering. För att nå och upprätthålla vår vision om att vara en attraktiv arbetsplats ser vi detta som avgörande frågor att arbeta med.