Praktikanter med andra perspektiv

Sedan ett par månader tillbaka praktiserar Kenia, Laila och Tesfaldet hos oss – tre praktikanter med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar.

Att integrationsfrågan är viktig för oss på HEMAB är ingen överraskning för den som följt oss i media eller via våra egna artiklar. Vi arbetar ständigt med att utbilda och inkludera nya medborgare i Härnösand, inte minst via våra integrationsaktiviteter, skolsamverkansprojekt och sponsringssamarbeten. Att arbeta med integration på våra egna arbetsplatser är också en självklarhet.

Brasiliansk universitetsutbildning till nytta i Härnösand

Från Brasilien kommer Kenia som i det tidigare hemlandet utbildade sig till ekolog och har i Sverige studerat Ekoteknik och hållbar utveckling på Mittuniversitet. Nu är målet att träna svenskan och få arbetslivserfarenhet vilket hon erbjuds på HEMAB. Här arbetar hon med att sammanställa data kring vår hantering av biogödsel.

Jag tycker jättebra om arbetskamraterna här och HEMAB är verkligen en bra arbetsplats, säger Kenia.

Kvinnodagen inspirerade

Laila, som är lärare i persiska, besökte den kvinnodag HEMAB anordnade med särskilt fokus på kvinnor med utländsk härkomst och blev inspirerad att söka sig till oss. Hon är engagerad i det initiativ som Sobona – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag, startat som går under namnet ”Återvinningsuppropet”. Det syftar till att de företag som är anmälda till uppropet ska ta emot minst en nyanländ praktikant under året.
Laila kommer under sin praktiktid fungera som återvinningsambassadör och sprida kunskaper i ämnet återvinning och hon har redan medverkat i den satsning mot förskoleklasser som HEMAB bedriver för att öka kunskapsnivån hos barnen.

Det är mycket att lära sig men det går bättre och bättre hela tiden, säger Laila. Jag vill lära mig ännu mera och det har varit jätteroligt att få åka ut och träffa barn och visa dem hur återvinning fungerar.

En driftsäker maratonlöpare

I balanläggningen huserar maratonlöparen Tesfaldet som ursprungligen kommer från Eritrea. Han ser till att hålla anläggningen ren och snygg – en uppgift han tar på största allvar.

Jag tycker att det är roligt att städa, säger Tesfaldet. Förutom att jag trivs med själva arbetsuppgiften får jag också träna svenska vilket är jättebra.

Gemensamt för de tre praktikanterna är att de alla arbetar med frågor kopplade till affärsområde Återvinning. Chef är Irene Hedlund och Anders Svanholm arbetsleder.

Det finns flera vinster för HEMAB att ta emot språkpraktikanter, säger Irene Hedlund. Dels ökar vi mångfalden i våra arbetsgrupper och kan dra nytta av deras språkkunskaper och dels speglar vi samhället bättre vilket jag tror våra kunder uppskattar.

HEMAB har tagit fram ett koncept kring formerna för praktikarbete och har företagsövergripande mål satta utifrån mångfald och integration.

Det sociala hållbarhetsarbetet är för oss ett prioriterat område, säger Irene. Genom att arbeta så här så ger vi individerna själva förutsättningar att växa och utvecklas samtidigt som vi gör en insats för integrationen i samhället i stort.

Anders Svanholm arbetar nära praktikanterna och kan intyga de positiva erfarenheterna.

Kenia, Laila och Tesfaldet är som personer väldigt glada och tillför jättemycket till vår arbetsplats, konstaterar han. Det känns också bra att vi som arbetsgivare tar ett ansvar för att inkludera de som står en bit ifrån arbetsmarknaden och jag ser gärna att vi fungerar som ett föredöme för andra.

Från vänster: Irene, Tesfaldet, Kenia och Laila.