Positiva biogasbesked i vårändringsbudgeten

270 miljoner extra i stöd till svenskproducerad biogas – det beskedet lämnades i regeringens vårändringsbudget som presenterades under tisdagen.

Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind var på ”hembesök” för att berätta om innehållet i regeringens vårändringsbudget och HEMAB bjöd in till studiebesök vid biogasanläggningen i Äland. Den stora nyheten för HEMAB som biogasproducent var förslaget om ett utökat ekonomiskt stöd som syftar till att omfatta fler substrat än gödsel, till exempel matavfall och slam.

Syftet med ett utökat stöd för biogasproduktion är i första hand att minska risken att vi blir utkonkurrerade av Danmark där produktionen redan är kraftigt subventionerad, säger Amanda Lind. Det här stödet möjliggör att den svenska gasen kan bli än mer konkurrenskraftig rent prismässigt.

Ett ekonomiskt stöd som främjar miljön

HEMAB, som idag producerar biogas gjord på rötat matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik, ser positivt på utökningen av stödet.

Vi välkomnar dagens besked, säger Pär Marklund, projektledare Energiteknik vid HEMAB. Med det här nya stödet skulle vi kunna utveckla anläggningen ytterligare. Biogas som uppgraderas till fordonsgas är det enda kretsloppsfrämjande bränslet och har därmed som drivmedel en mängd fördelar.

Rundvandring bland rötkammare och tippfickor

Amanda Lind hade kommunalrådet Karin Frejarö och Eva Goës, 1:a vice ordförande i HEMAB i sällskap på den rundvandring som skedde ute på anläggningen. Där fortsatte diskussionen om hur processen att framställa gasen går till och även hur man ska öka efterfrågan av gasbilar.

En förutsättning som jag ser det för att ytterligare stimulera köpandet av biogasbilar är att infrastrukturen med tankställen byggs ut, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB.

Det har även efterlysts en nationell strategi kring biogasproduktionen och Amanda Lind berättade att en utredning kommer tillsättas.

Vi har som ambition att hitta ett mer långsiktigt stöd för biogasen, säger Amanda Lind. Det kan komma att behövas blocköverskridande överenskommelser, likt energiöverenskommelsen, så att spelreglerna blir tydliga och förutsägbara.

Pär Marklund förevisade anläggningens styrsystem för den intresserade skaran på plats.

Från vänster: Karin Frejarö, Eva Goës, Amanda Lind och Lena af Geijerstam Unger.