Ploggande barn städar upp efter vuxna

En ploggningsoffensiv har under dagarna två genomförts bland skolelever i Härnösand.

Wikipedia definerar ploggning enligt följande: "Ploggning (eller plogging, att plogga) är en motionsform där man kombinerar joggning med skräpplockning. Termen är ett teleskopord av plocka och joggning. I träningssyfte innehåller ploggning varierande kroppsrörelser, då det innehåller böjande, sätta sig på huk och sträckande, samt huvudaktiviteten springa."

Solenskolan, Gerestaskolan och Älandsbro skola har i veckan ägnat sig åt just detta och samlat in stora mängder avfall från dikeskanter och vägrenar. Själva grundaren av ploggning, Erik Ahlström, fanns på plats för att inspirera skolungdomarna i att samla in så mycket skräp som möjligt.

Det är egentligen ganska konstigt att det är barnen som måste plocka upp skräp som vi vuxna har slängt när det faktiskt är vi som klantat till det, säger Erik Ahlström.

Idag fanns vi på plats när Solenskolan genomförde sin ploggning. Kolla in filmen!

Erik Ahlström peppade barnen innan ploggandet kunde börja.