Plockanalys av hushållsavfall i Härnösand

Idag fredag 31/10 och måndag 3/11 utför vi plockanalyser av Härnösands brännbara hushållsavfall.

- För att kunna genomföra plockanalysen har vi fler bilar än normalt som rullar under dessa dagar, en flerfacksbil som tömmer flerfackskärl och matavfallskärl samt en sidolastande bil som tömmer kärl med brännbart, säger Cathrine Edholm arbetsledare återvinning. Därför kanske några upplever att vi missar att tömma ena kärlet, men alla ska få sina sopor hämtade som vanligt under dagen.


Syftet med plockanalysen är att få ett mått på vad hushållen slänger i sitt kärl för hushållsavfall och för att se om kommunen uppnår sina mål i avfallsplanen. Resultatet kan också nyttjas för att förbättra informationen kring insamlingen och därmed också renheten i hushållsavfallet.


Vi vill veta hur mycket av avfallet som hamnat rätt eller fel t.ex. hur mycket matavfall, förpackningar, farligt avfall och annat som slängs i vanliga brännbara soppåsen.


Förhoppningsvis kommer analysen att visa på att informationen som gått ut i samband med införandet av matavfallsinsamlingen har gjort nytta och att felsorteringen har minskat.


Plockanalyserna utförs av företaget Envir enligt en statistiskt säkerställd metod.


- Vi kan över huvud taget inte spåra vilken soppåse som kommer från vilket hushåll och det är vi inte intresserade av heller, utan det är helhetsbilden som är intressant, säger Cathrine Edholm.


Den senaste plockanalysen i Härnösand genomfördes 2011. Hushållsavfallet innehöll då mycket förpackningar och matavfall.