Per Grankvist imponerad av arbetet med hållbarhet i Härnösand

Journalisten, författaren och tv-profilen Per Grankvist gästade Härnösand och föreläste vid de kommunala bolagens gemensamma årsstämma. Han lyfte fram Härnösands långsiktiga arbete med hållbarhet som något att vara stolt över.

Per Grankvist är en auktoritet inom hållbarhet och företagande. Under sitt besök i Härnösand och under sina föreläsningar pratade han om hur man kan skapa lönsamma företag genom att fokusera på hållbarhet.

Han beskrev hur samarbetet mellan det offentliga och civila samhället fungerar och hur nya perspektiv och angreppsätt för företag och organisationer kan lägga grunden för ett stort ansvarstagande för människor och miljö.

- Det är intressant att ta del av Pers tankar och idéer. Hans föreläsning var väldigt engagerande och utgjorde samtidigt en tydlig bekräftelse att vi i Härnösand befinner oss på rätt inslagen väg. För att skapa långsiktig hållbarhet måste alla perspektiv beaktas och livscykler identifieras. Vårt arbete med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet fortsätter. säger Andreas Einarsson, chef kommunikation och marknad på HEMAB.

Kolla in filmen ned med Pers tankar och reflektioner om hållbarhet och företagande.

Per Grankvist lyssnar på deltagare på HEMAB, Härnösandshus och Technichus årsstämma. Foto: Mikael Englund