Peckas Naturodlingar väljer HEMAB Elförsäljning som elleverantör

I dagarna stod det klart att växthusen med de kretsloppsodlade tomaterna från Peckas Naturodlingar kommer drivas av HEMABs lokalproducerade el.

Peckas Naturodlingar har fått en flygande start och de första tomaterna har redan nått handeln. Kretsloppsodlingen, där både fisk och grönsaker odlas, får nu sin el via HEMAB och sedan tidigare är företaget även anslutet till fjärrvärmenätet.

Vi tycker att det känns jättebra att kunna handla lokalt, säger Hugo Wikström, vd Peckas Naturodlingar. Det är en viktig beståndsdel i vår affärsidé där vi lägger stor vikt vid hållbarhet.

Hållbar ekonomi

Att just hållbarhet är viktigt för Peckas Naturodlingar råder det ingen tvekan om. Själva verksamheten är en modern kretsloppsodling utan utsläpp där närodlingen är själva nyckeln för att på så sätt minska transporter och därmed få så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. I hållbarhetsbegreppet ryms också ekonomi och goda affärer.

Jag tycker alltid man ska tänka på vart man skickar sina pengar, säger Hugo Wikström. Kan man göra det nära och på så sätt gynna lokalsamhället så är det bra istället för att springa över ån efter vatten. HEMAB erbjöd en bra produkt till ett konkurrenskraftigt pris och det gjorde det enkelt för oss att även bli kunder på elsidan.

Jag gillar HEMABs progressivitet och höga ambitionsnivå på miljöområdet. Vi gynnar gärna bra leverantörer och jag hoppas kunna samarbeta med HEMAB på fler områden i framtiden, säger Hugo Wikström.

Företag med gemensamma värderingar

I likhet med Peckas Naturodlingar är HEMABs elförsäljningsverksamhet nystartad och intresset bland företagare i kommunen att teckna avtal är stort.

Vi är glada att kunna erbjuda vår lokalproducerade, gröna el till allt fler företag i Härnösand, säger Andreas Einarsson, affärsområdeschef Elförsäljning vid HEMAB. I synnerhet är det glädjande att samarbeta med ett företag som Peckas Naturodlingar eftersom de har samma tankar som vi vad gäller hållbarhet och att främja hushållning med naturens resurser genom lokala kretslopp. Jag hoppas att fler företag ser vinsten i att teckna klimatsmarta elavtal med oss och ser framemot ett långt och fruktbart samarbete med Peckas.

Teckna ditt elavtal redan idag du också!  Länk till annan webbplats.