Passa på: lämna trädgrenar, sly etc vid Kraftvärmeverket 24 september

Lördag 24 september klockan 10.00-15.00 håller vi öppet vid Kraftvärmeverket för mottagande av sly, trädgrenar, ris och avverkningsrester.
Det du lämnar kommer att flisas sönder och eldas i Kraftvärmeverket. Dina trädrester bidrar alltså till fjärrvärme- och elproduktion lokalt i Härnösand.

Rötter och trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs) kan endast lämnas på
Älands avfallsanläggning.
 
Annonsering kommer att ske i lokal dagspress i Härnösand.
Vid frågor kontakta oss på 0611-55 75 00 (vardagar klockan 07.00-16.00)

Varmt välkomna!

Karta till planen intill Kraftvärmeverket.

Karta till planen intill Kraftvärmeverket.