Pågående röjning av kraftledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten av el sker ett ständigt underhåll av våra elledningar, bland annat röjning av kraftledningsgator. Under 2013 röjer vi hög- och lågspänningsnätet från Utansjö till Storsela, Hansjön, Högeråskullen, Gustavsvik och Åborg.

Röjning innebär att vi håller kraftledningsgatorna fria från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar. Ungefär vart åttonde år genomförs därför sådan röjning.

All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk, i skogsgatan röjs då ner.


Träd som finns utanför kraftledningsgatan men som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan även de komma att fällas. I trädgårdar sker, om behov föreligger, mindre ansningar av träd och buskar. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.


Kontaktperson

Har du frågor är du välkommen att kontakta Emma Johnsson, 0611-55 75 65 eller skog@hemab.se

Karta över aktuellt område. Klicka på kartan för att öppna en större version.

Karta över aktuellt område. Klicka på kartan för att öppna en större version.