Pågående röjning av kraftledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten av el sker ett ständigt underhåll av våra elledningar, bland annat röjning av kraftledningsgator.

Röjning innebär att vi håller kraftledningsgatorna fria från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar. Ungefär vart åttonde år genomförs därför sådan röjning.


All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk, i skogsgatan röjs då ner.


Träd som finns utanför kraftledningsgatan men som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan även de komma att fällas. I trädgårdar sker, om behov föreligger, mindre ansningar av träd och buskar. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.


Under 2014 röjer vi hög- och lågspänningsnätet från Murberget mot Brovalla, vidare till Hanaberg-Spillböle-Sågbacken, och tillbaka mot Hällenyland och Solliden. Vi röjer även på Hemsön och Lungön. För detaljer - se kartor nedan.


Kontaktperson

Har du frågor är du välkommen att kontakta Krzysztof Lukaszewicz på

0611-55 75 65 eller skog@hemab.se.

Område där vi under 2014 kommer att genomföra röjning av kraftledningsgator i område Sydväst. Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Område där vi under 2014 kommer att genomföra röjning av kraftledningsgator i område Sydväst. Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Område där vi under 2014 kommer att genomföra röjning av kraftledningsgator på Hemsön och Lungön. Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Område där vi under 2014 kommer att genomföra röjning av kraftledningsgator på Hemsön och Lungön. Klicka på bilden för att få upp en större bild.