Ovälkomna gäster i sopkärlen

Under sommarmånaderna är risken större att det uppkommer fluglarver i ditt kärl för matavfall. Fluglarverna är inte farliga men kan upplevas obehagliga. Här kommer några tips på hur du minskar risken för att få larver i ditt kärl.

Problemet med fluglarver, eller maggots som det också kallas, kommer av att flugor kommer åt att lägga ägg i matavfallet.


- Det allra viktigaste att tänka på är att rulla ihop och försluta påsen med matavfall ordentligt, säger Cathrine Edholm, projektledare för matavfallsinsamlingen. För att kunna göra det så får påsen inte överfyllas, utan byt hellre påse lite oftare, säger Edholm. Om flugorna inte kommer åt matavfallet så läggs det inga ägg i det och då blir det inte heller några larver i kärlet, säger hon.


Det finns även andra tips om man vill hålla flugorna borta från sopkärlen.


- Om man har möjlighet att låta kärlet stå i skuggan så är det bra, fortsätter Edholm. Man kan även spraya lite ättika på kanten och botten av kärlet. Det tycker flugorna inte om. Vanligt trädgårdskalk har samma effekt, konstaterar hon.


Att hålla kärlet rent och att inte slänga något matavfall direkt i kärlet är också viktigt.


- Allt matavfall måste läggas i en matavfallspåse innan det slängs i kärlet, säger Edholm. Skulle påsen läcka igenom så rekommenderar vi att man lägger den fyllda matavfallspåsen i en ny matavfallspåse som man sedan rullar ihop och försluter ordentligt innan det slängs i kärlet. Då finns det inget kvar för flugorna att intressera sig för, konstaterar Edholm.


Vill du veta mer om hur du bäst hanterar ditt matavfall? Ta en titt på våra tips och råd på www.hemab.se/matavfall