Om snöröjning och snöuppläggning

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 7 cm på grupp A vägar (huvudleder, gång- och cykelvägar samt bussgator) och ska genomföras inom 6 tim.
Övriga gator och vägar snöröjes vid ett snödjup av 10 cm och ska genomföras inom 8 tim. Halkbekämpning sker vid behov.

Mer information


Klicka här för att öppna Annonsen "Bra att veta när snön kommer" Pdf, 1 MB.