Ombyggnation av vattenverket i Häggdånger

Under förra veckan inledde HEMABs entreprenör NCC arbetet med en påbyggnad på vattenverket i Häggdånger.

Det nya utrymmet behövs som förvaring av reningsutrustning för att ge denna en utökad hållbarhetstid. Det kommer även innebära en förbättrad arbetsmiljö och bättre logistikhantering.


- Istället för att bygga till en extra byggnad och skapa någon form av förbindelse mellan denna och den befintliga byggnaden, har vi istället valt att göra en påbyggnad och använda den vattenreservoar som idag finns på platsen som grund. Det gör att arbetet går både snabbare och blir mer kostnadseffektivt, säger Patrik Höglund, teknisk handläggare vid HEMAB.


Översyn av ytskikt

Samtidigt med påbyggnadsarbetet kommer HEMAB se över samtliga ytskikt i den befintliga delen.


- Det här räknas som en livsmedelslokal och därför måste vi vara noga med att det är lätt att rengöra ytskikten, säger Höglund. Därför passar vi på att se över dem nu när vi ändå gör den här påbyggnaden.


Inga störningar

Arbetet beräknas bli klart under våren, men de boende i Häggdånger kommer inte märka av några störningar.


- Vattenverket kommer vara i drift hela tiden, så det här kommer inte påverka vattentillgången på något sätt, säger Höglund.


Har du några frågor?

Har du några funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Patrik Höglund på telefon 0611- 55 75 74 eller mail patrik.hoglund@hemab.se