Oljeutsläpp till avloppet upptäckt

Pumpstationen intill gamla Tingshuset på Kronholmen är avstängd och avloppet släpps just nu ut i havet obehandlat för att inte reningsverket ska slås ut.
Någon gång efter kl 16 tisdag 21 december och kl 07 onsdag 22 december har utsläppet sannolikt inträffat. Det upptäcktes av HEMABs personal vid Kattastrands Reningsverk som möttes av diesel-doft då de kom till jobbet idag på morgonen.

— Vi kunde ganska snabbt spåra utsläppet tillbaka till pumpstationen i Tingshusparken på Kronholmen, säger affärsområdeschef Vatten Jan Lundgren. För att inte riskera att hela reningsprocessen skulle slås ut stängdes pumpstationen av och avloppet bräddas sedan kl 10 direkt ut i norra hamninloppet.

Miljökontoret vid Härnösands kommun och Länsstyrelsen är underrättade om det inträffade. Mängden orenat avloppsvatten som släpps ut till havet under tiden då pumpstationen är avstängd är cirka 500 liter per minut.

— Under dagen har vi systematiskt sökt bakåt i avloppsledningsnätet och under eftermiddagen har vi spårat källan till utsläppet uppe i ett av industriområdena intill E4 norr om Härnösand, säger Lundgren. Utsläppet har nu upphört.

Utsläpp av olja och andra kemikalier till avloppsledningsnätet är inte tillåtet och en stor risk för avloppsreningsprocessen och därmed miljön.

— Den här typen av utsläpp till avloppsnätet är ovanliga som tur är, säger Lundgren. Vi ser allvarligt på det inträffade som kan medföra att hela Härnösands avloppsrening slutar att fungera, vilket är något vi vill förhindra att det sker.