Ökat nyttjande av spillvärme i Härnösand

Ett nytt avtal mellan SCA Bionorr AB och HEMAB innebär 30-50 procents ökat nyttjande av spillvärme. Miljön blir vinnare då priset på spillvärmen är anpassat för att möta HEMABs behov av timvis produktionsplanering.
Spillvärme från SCA Bionorrs pelletsfabrik utgör cirka 15 procent av den totala energiomsättningen på 250 GWh vid Kraftvärmeverket i Härnösand (1 GWh = 1 000 000 kWh). Största delen av energin kommer ur trädbränslen, torv, deponigas och pellets.

- Tack vare det nya avtalet kommer vi att använda 30-50 procent mer spillvärme än tidigare då vi producerar fjärrvärme, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef Fjärrvärme.

- Vi är glada över avtalet som gör både Härnösandsborna och miljön till vinnare då Bionorrs spillvärme kommer att kunna nyttjas i betydligt större omfattning än tidigare, säger Tärnvik.

Så här kommenterar SCA Bionorrs vd Stefan Rönnqvist det nya avtalet:
- Vi arbetar löpande med åtgärder för att uppnå en effektiv produktion och för att hushålla med resurser på bästa sätt. Det nya avtalet om leverans av spillvärme till HEMAB ligger helt i linje med detta. Det känns positivt att vi på SCA Bionorr kan bidra till en miljömässigt bra lösning och därigenom uppvärmning i Härnösand genom inte bara vår kärnverksamhet att producera träpellets utan även industriell spillvärme.

Nu är HEMAB i Härnösand billigast i Västernorrland


Inför 2013 har HEMAB avancerat i prisrankingen och målet att ge Härnösand Länets Lägsta Priser har nu uppfyllts även avseende flerbostadshus. Härnösand har nu lägst fjärrvärmepris i Västernorrland för både småhus och flerbostadshus. Läs tidigare artikel om detta.

För ytterligare information:


Härnösand Energi & Miljö AB
Marcus Tärnvik - affärsområdeschef Fjärrvärme
Mobil: 070-529 67 04
E-post: marcus.tarnvik@hemab.se

SCA Bionorr AB
Stefan Rönnqvist - vd
Mobil: 070-630 69 69
E-post: stefan.ronnqvist@sca.com