Ökad tillgänglighet för kunder med fritidshus

Från och med nu hämtar du som är kund med fritidshus ditt latrinkärl direkt vid Härnösands Kretsloppspark, öppet vardagar klockan 9.00-19.00 och helgfria lördagar klockan 10.00-14.00

Du med fritidshus har tidigare kunnat hämta kärlen vid HEMABs kontor på Västra Ringvägen. Nu är platsen istället Härnösands Kretsloppspark, smidigare och större tillgänglighet med mer generösa öppettider.

När du hämtar ditt latrinkärl uppger du dina kunduppgifter.

Kostnaden, 360 kronor, kommer specificerat på din vanliga kommande faktura. Välkommen till Härnösands Kretsloppspark!


För frågor om köp/utlämning av kärl: 

Veronika Ström Uotela

Tel: 070-190 51 59

Mail: Veronika.StromUotela@hemab.se


För frågor kring behandling av kärl:

Karl-Erik Wikman

Tel: 0611-55 75 33

Mail: karl-erik.wikman@hemab.se

Kärlen finns att hämta vid avdelningen farligt avfall på Kretsloppsparken

Kärlen finns att hämta vid avdelningen farligt avfall på Kretsloppsparken