Ökad oro för rekryteringsproblem

Energibranschens rekryteringsproblem blir allt mer påtagliga. I en färsk enkät svarar 52 procent av medlemsföretagen att de inte har ett betryggande underlag vid rekryteringar.
Detta bekräftar att rekryteringsfrågan snabbt växer till ett strategiskt dilemma.

Andreas Einarsson, marknads- och informationschef på HEMAB, resonerar så här:
— Om man är van att gå till livsmedelsbutiken och alltid finna sin liter mjölk bakom glasdörren i kylrummet blir man nog förvånad den dag det är tomt. Det handlar om att man har svårt att se den verkliga tillgången och logistiken bakom kylrumsdörrarna. Samma problematik föreligger i stundande och framtida rekrytering av ingenjörer inom energi, miljö och teknik. Särskilt bryskt kommer uppvaknandet vara för de företag som enbart använder sig av rekryteringskonsulter som vaskar fram kandidater. Snart gapar kyldisken tom då vi kommer för att hämta vår liter mjölk.

Vad är lösningen på den här situationen då?
— Branschens image och dragningskraft måste öka, säger Andreas Einarsson. Sponsra utbildningar, medverka i skolornas styrgrupper, anordna aktiviteter för studenter, ta kostnad för förtida parallellrekrytering, agera föredöme, besök studenter, ta emot studiebesök, praktikarbeten och exjobb. Vi i branschen måste engagera oss för att skapa ett intresse för den fantastiska möjlighet som jobb hos oss energiföretag innebär, avslutar Einarsson.

Svensk Energis Sofia Blommé Sekund är ansvarig för branschrekryteringsfrågor.
— Tidigare har många medlemsföretag inte upplevt problemen så påtagligt som nu, säger hon. Enkäten visar att rekryteringssvårigheterna är ett faktum.

Under det gångna året gjorde Svensk Energi en arbetsmarknadsanalys som visar på ett samlat behov av minst 8.000 ingenjörer och tekniker fram till år 2016 med energi- eller elkraftskompetens. Nuvarande utbildningssystem kan ingalunda täcka det behovet.
 
Två av tre medlemsföretag i undersökningen, 67 procent, säger i klartext att de känner oro över hur framtida brist på kompetent arbetskraft ska lösas.