Ökad leveranssäkerhet av el till Lungön och Hemsön

Nu ökar vi leveranssäkerheten av el till Lungön och Hemsön med hjälp av sjöförlagd kabel. Genom kabeln skapar vi en alternativ matningsväg som kan användas om det blir avbrott på den befintliga kabeln.

Luften är iskall och temperaturen i vattnet ligger runt 3,5 grader när dykaren gör sig redo för att stiga ner under ytan. För att sjöförlägga kabel mitt i vintern får man inte vara frusen av sig.

Kabeln direktförläggs från en pråm och är armerad för att sjunka till botten. Dykaren justerar sedan placeringen på grundare vatten och där det blir djupare får en fjärrstyrd kamera inspektera så att allt ser rätt ut.

Tillsammans med elkablen finns även optofiber för framtida anslutning av fibernät. Det gäller att tänka ett steg till när ett rätt så omständligt och tidskrävande arbete ändå ska utföras. Hela förläggningen tar ungefär en vecka och då är även jobbet som ska utföras på land kvar. Detta beräknas kunna slutföras i februari.

Driftsäkert elnät ger färre avbrott

Att driftsäkra elnätet är en viktig del av Elnäts dagliga arbete. Olika typer av åtgärder gör att risken för avbrott minskar och möjligheten att leda strömmen andra vägar, så kallad rundmatning, ökar. Den senaste i raden av åtgärder ska säkerställa att även Lungön och Hemsön har en stabil anslutning till elnätet.

- Den här typen av åtgärder gör att vi får ett mer flexibelt elnät. Kortare avbrott och mindre problem för kunden kan vi sammanfatta det, konstaterar Magnus Eriksson, Entreprenadchef på Elnät.

Hittills har det bara funnits en anslutning ut till Lungön och Hemsön, vilket har försatt öarna i ett utsatt läge vid oväder. Ett brott på kabeln skulle innebära strömavbrott utan möjlighet att mata strömmen någon annan väg innan felet är åtgärdat. Med den nya kabeln blir det nu möjligt att leda strömmen via Vägnön och på så vis minska avbrottstiden för så väl Lungön som Hemsön.

3,5 grader på 1,5 meters djup. Dykare får inte vara frusna av sig.

På djupare vatten är en fjärrstyrd kamera våra ögon

Landkabel och sjöförlagd kabel möts

På pråmen matas kabeln ut och dykaren har koll på var den lägger sig