Nytt system för gatubelysning påskyndas

Övergången till ett nytt system för gatubelysningen i Härnösands kommun påskyndas, framförallt i den norra delen av kommunen. Anledningen är att det gamla systemet har upphört att fungera.

- Det vi ser nu är en oförutsedd händelse, men det visar samtidigt på behovet av att byta till ett nyare och mer tillförlitligt system, säger Johan Norling, projektledare.

Bytet, som startade december 2014 och planerades fortgå under första kvartalet 2015, intensifieras nu.


- Vi gör allt vi kan för att det snarast möjligt ska fungera som det är tänkt och har tillsatt extra resurser för att påskynda arbetet, berättar Norling.


Belysningsrelä i fastigheter

Några få kunder, som har ett gammalt belysningsrelä i sin fastighet som styrs av vårt gamla system, kan dessvärre drabbas av att deras belysning slocknar.


- Det kan vara ett relä som styr utebelysningen i en villaträdgård. Berörda kan också vara bostadsrättsföreningar, skolor, vägföreningar och idrottsanläggningar, berättar Norling.

Vi erbjuder dig som har ett gammalt belysningsrelä kopplat till vårt gamla system att kostnadsfritt byta till ett vanligt skymningsrelä. Vänligen kontakta oss på telefonnummer 0611-55 75 00 eller besök oss på Västra Ringvägen 125.


Kontakt

Har du frågor om det pågående arbetet är du välkommen att ta kontakt med:

  • Johan Norling, projektledare, 0611-55 75 84.
  • För byte av relä: HEMABs reception, 0611-55 75 00.