Nytt modernt system för gatubelysningen i drift

Det nya systemet för gatubelysningen i Härnösands kommun är nu driftsatt och det gamla tas ur bruk. Har du ett belysningsrelä i din fastighet som styrs av det gamla systemet så får du byta det relät mot ett skymningsrelä kostnadsfritt.

I samband med att det gamla systemet tas ur bruk kan dessvärre några få kunder drabbas av att deras belysning slocknar.

- Det kan vara ett relä som styr utebelysningen i en villaträdgård. Berörda kan också vara bostadsrättsföreningar, skolor, vägföreningar och idrottsanläggningar, berättar Johan Norling, projektledare.


- De kunder som har abonnemang hos oss har vi naturligtvis koll på och de har vi redan kontaktat, säger Johan Norling, projektledare. Övriga som eventuellt berörs önskar vi tar en kontakt med oss så att vi kan assistera i byte till ett skymningsrelä.

På uppdrag av Härnösands kommun

Vi installerar det nya, mer driftsäkra systemet, på uppdrag av Härnösands kommun. Under 2014/2015 har förberedelsearbete skett vid 150 elnätstationer och under första kvartalet 2015 har det nya systemet körts parallellt med det gamla.

Kostnadsfritt byte
Vi erbjuder dig som har ett gammalt belysningsrelä kopplat till vårt gamla system att kostnadsfritt byta till ett vanligt skymningsrelä. Vänligen kontakta oss på telefonnummer 0611-55 75 00 eller besök oss på Västra Ringvägen 125.

Kontaktperson
Har du frågor om det pågående arbetet är du välkommen att kontakta HEMAB, projektledare, Johan Norling, 0611-55 75 84. För byte av relä är du välkommen att kontakta vår reception på 0611-55 75 00.