Nytt fack i flerfackskärlen

Att HEMAB samlar in matavfall som sedan blir till biogas är som väl bekant. Nu utökas verksamheten med insamlandet av biologiskt avfall hemma hos våra kunder.

Med start under våren kommer ett ytterligare fack i flerfackskärlen placeras hos de kunder som valt den lösningen. I det nya facket ska avfall från människokroppen samlas - hår och naglar i ett inledande skede och den särskilda behållaren som placeras i kärl 2 kommer börja distribueras under de kommande veckorna.  
Det biologiska avfallet har visat sig innehålla en sammansättning av kolatomer som är särskilt gynnsamma i processen där biogas framställs, säger Irene Hedlund, AO-chef Återvinningen.

Väl underbyggda tester

Vid biogasanläggningen i Äland rötas dagligen matavfall insamlat från medborgare i Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Matresterna blir till biogas som sedan uppgraderas till fordonsgas som vi sedan kan tanka våra bilar med.
Vi genomför kontinuerligt tester på det matavfall vi får till anläggningen där vi bland annat mäter dess energiinnehåll och sammansättning, säger Irene Hedlund. Vår utvecklingsavdelning har genomfört beräkningar och kommit fram till att vi skulle kunna ha en ännu mer effektiv process om avfallet till större del bestod av produkter från människokroppen.

Ett försök som kan utökas

Härnösands frisersalonger är vidtalade och kommer ingå i projektet. Insamlandet av hår och naglar är inledningsvis ett test som beräknas pågå fram till årsskiftet 2018/2019. Först efter en utvärdering kan den nya insamlingen, om uttrycket tillåts, permanentas.
Jag ser absolut utvecklingspotential i detta, säger Irene Hedlund. Vi kanske inte ska nöja oss med hår och naglar utan titta på allt mänskligt avfall? Det ställer dock ännu högre krav på hur hanteringen skulle kunna gå till så det får vi återkomma om.

I ett inledande skede kommer även päls från tamdjur samlas in varför ett samarbete har inletts med brukshundsklubben, ridskolan och veterinärmottagningen på Kusthöjden.
Det vore roligt om vi även kunde få med den cirkus som årligen besöker Härnösand på tåget, säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer. Vi för kontinuerliga samtal med cirkusledningen men har inte riktigt kommit fram till en lösning som passar båda parter ännu. Jag vill dock uppmana samtliga härnösandsbor att passa på att kamma av första-aprilpälsen på sina husdjur och ta tillvara på det som fastnar på borsten.