Nytt år - nya utmaningar

Under sommaren och hösten 2009 har vi byggt nytt högspänningselnät i Tjärnsjö-Otteböle och Häggdånger-Barsviken.
Luftledningar har ersatts med markkabel och även delar av lågspännings-nätet har ersatts med markkabel för att vädersäkra elnätet. Det nya elnätet är nu inkopplat och vår förhoppning är ett driftsäkert elnät utan större oplanerade driftstörningar.
 
Vi tackar för visad hänsyn för vår personal ute i fält som
 jobbar efter vägarna och visad förståelse för de eventuella
olägenheter som de planerade avbrotten har orsakat!

 
Under vintern 2010 pågår arbetet med att rasera det gamla elnätet. Våren 2010 fortsätter arbetet med att bygga nytt elnät med Malviken som nästa etapp, samtidigt som vi bygger nytt lågspänningsnät i delar av Barsviken. Efterarbeten kommer även att utföras på övriga etapper.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Magnus Eriksson på 0611-55 75 60 eller Tony Svensson på 0611-55 75 82.