Ny tillsynsmetod för elnätföretagens priser

Alla elnätföretag måste numera ansöka hos Energimarknadsinspektionen för att få en fyraårig intäktsram godkänd innan prisförändringar kan genomföras.
Förändringen är en anpassning till EU:s regler på elmarknaden där kravet är att priserna ska bestämmas i förväg. I Sverige har elnätsföretagen hittills själva kunnat bestämma kundernas priser och Energimarknadsinspektionen har granskat prisernas skälighet i efterhand.

— Vi behöver stabila förutsättningar för att klara utmaningarna vi har framför oss, säger Andreas Einarsson marknads- och informationschef vid HEMAB. Exempelvis ställer regeringens nationella mål om 25 TWh förnybar elproduktion till år 2020 krav på elnätet även i Härnösand. Ökade kundönskemål om installation av småskalig elproduktion ställer också krav på vår långsiktiga planering.

Att ge Härnösand länets lägsta priser är ett långsiktigt strategiskt mål för HEMAB som inte förändras av att Energimarknadsinspektionen byter regleringsmodell. Målet ska nås utan avkall på underhåll, reinvesteringar, miljö och arbetsmiljö. Pengar som stannar kvar hos Härnösandsborna och företagen i Härnösand blir ett tydligt mervärde och en konkurrensfördel för Härnösand.

— Vår höjning av elnätpriserna för 2012 ligger under taket för Energimarknadsinspektionens beslutade intäktsram. Skillnaden mellan HEMABs verkliga höjning 2012 och möjlig prisnivå enligt intäktsramen är flera miljoner kronor, pengar som nu bidrar som mervärde och ökad köpkraft hos våra kunder, säger Andreas Einarsson.

Energimarknadsinspektionens beräkningsmodell gav en högre intäktsram än vad HEMAB anser sig behöva för regleringsperioden 2012-2015.

— Den intäktsram vi fått för fyraårsperioden är totalt 20 miljoner kronor lägre än den vi ansökte om, men samtidigt deklarerade vi tydligt i vår ansökan att vi inte hade för avsikt att utnyttja hela utrymmet, säger Per Mellberg driftchef affärsområde elnät. Vår intäktsram för åren 2012-2015 är 329 miljoner kronor.

Förutom låga priser är hög kvalitet i elnätet med få avbrott mycket viktigt.

— Vi arbetar stenhårt med att uppnå både god kvalitet och låga priser, säger Per Mellberg. Vi investerar årligen cirka 20 miljoner kronor i Härnösands elnät för att förbättra leveranssäkerheten och för att klara inmatning och distribution av ny elproduktion på platser där dagens elnät inte räcker till för att transportera elen till användarna.

— Vi måste ta vårt ansvar och se till att det är hög kvalitet i vårt elnät för våra kunder idag och för kommande generationer, säger Per Mellberg. Det ansvaret är vi beredda att ta, oavsett regleringsmodell.

Information om Energimarknadsinspektionens regleringsmodell (framtagen av Svensk energi) Pdf, 882 kB.

Frågor besvaras gärna av:
Per Mellberg, driftchef elnät, 070-323 89 56
Andreas Einarsson, marknads- och informationschef, 070-657 75 26