Ny teknik ger miljövinst och spar pengar

Investeringen i microluftare ger närmare 100 000 kronor i besparing varje år och bidrar till gynnsammare förutsättningar för intilliggande vattendrag som reproduktionsområde för havsöring.
I lakvattendammen i anslutning till deponin i Äland behövs kontinuerlig syresättning av vattnet innan det släpps ut till omgivningen. De två microluftarna från Sorubin AB har ersatt tre traditionella ejektorluftare vilka drog mycket el och krävde omfattande underhåll och pumpbyten på grund av hög järn- och kalkhalt i vattnet.

— Vi ville sänka energiförbrukningen, slippa visst underhåll och samtidigt öka syrehalten i lakvattnet. Utfallet från investeringen är glädjande och våra förväntningar är uppfyllda, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållningen vid HEMAB. Vi sparar närmare 100 000 kronor per år och investeringen kommer att vara återbetald på ett par år.

70 procent minskade energikostnader och 30 procent förbättrad syresättning av lakvattnet.

— Vår åtgärd tillsammans med att vandringshindret för fisk i Älandsån är borttaget ger bättre förutsättningar för vattendragen nedströms oss som reproduktionsområde för havsöring, säger Häggström. Syresättningen i vattnet har ökat markant, vilket gynnar inte bara fisk utan även övrig fauna i Mjösjöbäcken.

Tidigare pumpdrivna ejektorluftare hade en installerad effekt på 9,6 kW. De nya microluftarna har en installerad effekt på 3,0 kW och trots detta ger den nya tekniken alltså bättre syresättning av vattnet.

Bättre förursättningar för havsöringen att reproducera sig och 100 000-tals kronor i besparing. Sorubins microluftare har varit en lyckad investering. 2011 lyftes microluftarna på plats i lakvattendammen vid Älands avfallsanläggning.