Ny taxa för fastighetsrenhållning

Från 1:a oktober gäller en ny taxa för fastighetsrenhållning, som innebär att det ska vara mer fördelaktigt att välja ett sorteringsalternativ som ger mindre mängd brännbart avfall.

Hela tanken med den nya taxan grundar i att det ska kännas motiverat och lätt att göra rätt. Flerfackskärl blir något billigare, medan grönt och brunt kärl blir dyrare. Och ju större grönt kärl, desto mer får du betala.

 

- Vi vill få ännu fler att sortera ännu mer, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen. Plockanalyser visar att det är i särklass bäst sorterat och minst mängd brännbart avfall i flerfackskärlen. Det vill vi lyfta och uppmuntra, säger Nordkvist.

 

Möjlighet att byta

De som idag har grönt + brunt kärl har nu möjlighet att byta kärl kostnadsfritt innan den nya taxan träder i kraft den första oktober.

 

- Vi har gjort ett utskick till alla kunder som har den här kärlkombinationen, säger Magdalena Åkerros, Kommunikationsansvarig på HEMAB. Det handlar om ungefär 3000 hushåll, som nu får möjlighet att byta till ett alternativ som är bättre både för miljö och plånbok, konstaterar Åkerros.

 

Den 23 maj är sista svarsdag för byte och svaret kan lämnas via svarstalong, telefon eller mail (matavfall@hemab.se). Har du några frågor om den nya taxan är du natrligtvis också välkommen att kontakta oss på Återvinningen.

 

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring den nya taxan. Pdf, 140 kB.

Flerfackskärl blir med den nya taxan det mest gynnsamma alternativet både ekonomiskt och miljömässigt.