Ny Miljöcentral med Återbruk i Härnösand

HEMABs styrelse har fattat beslut om att investera 15 miljoner kronor i en ny förbättrad Miljöcentral med återbruksfunktion. Målet är att anläggningen ska vara klar hösten 2012.
Anläggningen blir helt ny och placeras i anslutning till den gamla. Tre fastigheter förvärvas från Härnösands kommun.

— Önskemål från vår ägare och våra kunder dels om inrättande av ett så kallat Återbruk men även om utökad service ligger bakom satsningen, säger Ingemar Forzelius vd HEMAB. Vi köper befintliga byggnader och fastigheter av kommunen och Byggreturer för att uppföra en ny modern återvinningscentral. Fastighetsköpen ingår i den totala investeringen på cirka 15 miljoner kronor.

Hösten 2012 kommer den nya Miljöcentralen med Återbruk att invigas.

— Vi har utformat anläggningen utifrån våra kunders krav och önskemål samt våra medarbetares erfarenheter, säger Örjan Fahlén projektledare vid HEMAB. Vi har även haft ett nära samarbete med studenter vid Teknik College vid Härnösands gymnasium. De har bidragit med intressanta idéer. Projektet känns otroligt spännande.

— Just nu befinner vi oss i projekteringsfasen och under våren ska upphandling ske, säger Fahlén. Vi siktar på att genomföra en totalentreprenad för uppförande av nya Miljöcentralen Återbruk.

Satsningen på nya Miljöcentralen Återbruk blir ett nära samarbete med Härnösands kommun. Bemanningen kommer Arbetslivsförvaltningen till största delen att ansvara för.

— Jag uppskattar verkligen det påbörjade och goda samarbetet med HEMAB i denna satsning på Miljöcentralen Återbruk, säger Anders Byqvist ordförande i Arbetslivsförvaltningen. Det känns roligt och min bedömning är att många Härnösandsbor kommer ha nytta av den här anläggningen och därigenom bidra till miljön. Satsningen blir även viktig som en ny möjlighet för arbetssökande där fler får möjlighet till jobb.

Målet är att skapa en komplett serviceanläggning för avfallslämnande och Återbruk, vilket ska bidra till ökad återanvändning och ökad service. Den gamla anläggningen som idag finns på Jaktstigen i Härnösand togs i bruk 2004 och har inget så kallat Återbruk.

— Via samarbetet med Arbetslivsförvaltningen kommer Återbruket att bemannas, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning. Tanken med Återbruk är att den enes avfall blir den andres nyttoföremål, exempelvis möbler, cyklar och elektriska apparater. Vid den nya anläggningen kommer du att bli bemött av personal som frågar om något av det du avser slänga istället kan få återanvändas.

— Nya Miljöcentralen med Återbruk ska kännetecknas av hög servicenivå, god arbetsmiljö, samverkan och kretsloppstänkande, säger Häggström. Vår andra återvinningscentral vid Älands avfallsanläggning kommer att finnas kvar och fortsätta att ge service till våra kunder.

Skissutkast över hur nya Miljöcentralen med Återbruk vid Jägaregatan kan se ut då den invigs hösten 2012. Återbruket som ska inrymmas i den stora byggnaden längst till vänster i bild kommer att ha personlig service till alla besökare/kunder. Vy från luften från sydöst. Skiss: TM Konsult.

Utkast vy från söder i markplan. Alla de materialslag som idag kan lämnas vid Miljöcentralen kommer man även fortsättningsvis kunna lämna och tack vare Återbruket ska återanvändningen öka i Härnösand. Skiss: TM Konsult.