Ny krafttransformator höjer leveranssäkerheten för elnätet

Vid Saltvikshöjden pågår just nu ett samarbetsprojekt mellan HEMAB och E.ON Elnät, i syfte att höja leveranssäkerheten. E. ON arbetar med att modernisera sin del av ställverket och HEMAB bygger ytterligare en krafttransformator, som ska höja reservkapaciteten.

HEMAB arbetar med att ansluta en ny krafttransformator till ställverket vid Saltvikshöjden. En krafttransformator tar emot ström och minskar spänningen i den, som sedan fördelas i elnätet. Spänningen minskar i flera steg innan de når våra kunder.

Arbetet med den nya krafttransformatorn görs främst för att höja leveranssäkerheten för HEMABs kunder. Tidigare har det funnits en krafttransformator med samma kapacitet som den nya, men nu kommer det alltså att finnas två. Den nya kommer i första hand att fungera som reserv, om något oväntat händer. Detta gör att tiden för eventuella avbrott som orsakas av fel i krafttransformatorn minskar, och möjligheten till planerade underhållsarbeten förbättras.

– Det är glädjande att E.ON gör rejäla satsningar på regionnätet i Härnösandsområdet, som förbättrar förutsättningarna för oss. Deras satsningar syftar till att öka leveranssäkerheten, och moderniseringen skapar även möjlighet att ta emot mer förnyelsebar elproduktion i nätet, säger Per Mellberg, affärsområdeschef Elnät.

Som elmontör krävs det ibland att du behöver jobba i något besvärliga ställningar. Då känns det tryggt att veta att säkerheten går först. Säkerhetslina, hjälm och specialutbildning är ett måste för den här typen av jobb.

HEMABs nya krafttransformator som transformerar spänning från 130kV till 10kV.