Nyhet om lågenergilampor och glödlampor

Ny teknik för omhändertagandet medför att dessa ljuskällor nu kan blandas i samma kärl vid Miljöcentralen och Älands avfallsanläggning.
Oavsett modell på ljuskällan, om det är en glödlampa, ledlampa, lågenergilampa eller någon annan ljuskälla, så kan den nu placeras i samma box vid våra återvinningscentraler i stan och i Äland.

- Att alla ljuskällor, oavsett teknik, nu kan läggas i samma box, utan att kvaliteten på återvinningen försämras är möjligt genom den teknikutveckling som har skett på återvinningssidan, säger Peter Häggström, affärsområdeschef renhållning vid HEMAB.

Ljuskällorna krossas i en vätska som oxiderar kvicksilvret där lysrören kramas sönder i en maskin och övriga ljuskällor rivs sönder i en annan maskin, gjord för mindre ljuskällor. De krossade ljuskällorna tvättas och lysrörspulver samt kvicksilver separeras. Det resterande krosset särskiljs genom att metaller separeras med magnetband, lättmetaller med virvelström och glaset trumlas fram.

Återvinningen är mycket hög och inget går till spillo. Lysrörspulvret och kvicksilvret kan återanvändas vid nyproduktion av ljuskällor. Glaset renas och återanvänds i glasflaskor och konservburkar. Metallerna i ljuskällor, exempelvis aluminium, materialåtervinns tillsammans med annat elektronikavfall medan plasterna energiåtervinns.

Tills vidare placeras raka lysrör i en separat box vid återvinningscentralerna. Anledningen är att dessa lysrör, beroende på dess form, hanteras i en separat återvinningsmaskin i första behandlingssteget.

Källa: El-kretsen