Nyheter från Återvinningen

Nu har vi "vintrat" gemensamma kärl vid fritidshusen, fått ett flertal nya flerfackskunder och verksamheterna ska börja sortera ut matavfall. Det händer mycket på Återvinningen!

Vi samlar in kärl från fritidshusen

I år har vi för första gången tagit in sopkärlen i de fritidshusområden som har gemensamma avfallslösningar. Det gör vi för att kärlen ska få stå skyddat under vintern, utan risk för att bli påkörda eller på annat sätt riskera att skadas under den period då de inte används. Sommarhämtning sker under perioden 1 maj-30 september, så till våren ställer vi ut kärlen igen.

 

Några påminnelser angående flerfackskärl

Vi har fått många nya kunder med flerfackskärl. Jätteroligt tycker vi, men förstår att det kan vara lite knepigt att veta hur det funkar i början. Så här är det:

  • Det kärl som har en etta (1) på sig töms EN gång i månaden, det vill säga var fjärde vecka. Det kärl som har en tvåa (2) på sig töms TVÅ gånger i månaden, det vill säga varannan vecka. När båda kärlen ska tömmas kommer det två sopbilar. Dessa kan komma med flera timmars mellanrum, så låt kärlet stå kvar tills det är tömt. Om du är osäker på när kärlen töms så hittar du information om just din gata på www.hemab.se/sopdagar
  • Det som får slängas i kärlen är förpackningar. Metallskrot, så som bromsbelägg, järnrör, stekpannor, spik och verktyg lämnas på Återvinningscentralen. Du vet väl att du även kan lämna in textilier till återvinning på Kretsloppsparken?


Verksamheter börjar med utsortering av matavfall

Vi har nu påbörjat arbetet med att involvera verksamheter och företag i matavfallsinsamlingen. Det är ett komplicerat pussel att lägga, men vi är övertygade om att vi kommer hitta lösningar som passar varje enskild kund. Alla berörda kommer att kontaktas brevledes och få mer information om vad som händer framöver.

Flerfackskärlen blir allt vanligare och gör sorteringen av vårt avfall ännu bättre.