Ny betalningslösning för laddning av elbilar

Från och med den 17 december införs en ny modell för hur du debiteras när du laddar din elbil vid någon av de publika laddplatser

 

Inom ramen för projektet SiSL, Stolpe in för Stad och Land, har 30 laddstolpar vid 24 platser uppförts i Härnösand. Nu införs en betallösning för laddning via företaget Easypark och deras app för smartphones.

Hur fungerar det?

Du börjar med att ladda ned Easypark-appen från App store eller Google Play. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen.

I appen anger du vid vilken stolpe och hur länge du vill ladda din elbil. Priset, som är 4 kr/kWh, debiteras sedan det betalkort du valt att koppla till appen.

Vid påbörjad laddning kommer laddstationens blå LED-lampa lysa och laddningen pågår under den tidsperiod du angett.

I och med detta upphör även den tidigare betallösningen på Härnösands laddstation vid Coop och ersätts med appen från Easypark.

Om SISL

Fram till 2019 ska HEMAB bygga 30 laddstolpar för elbilar vid 24 platser runt om i Härnösands kommun. Varje stolpe har två uttag för laddning så totalt skapas 60 nya laddpunkter.

Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och övriga medfinansiärer är Härnösands kommun, Härnösandshus, Kommunfastigheter, Hemfosa och Länsmuseet. Projektet samarbetar med Biofuel Regions projekt SISL Övre Norrland.

Frågor och svar

Varför införs en betallösning?
Trots att elbilar gör nytta för miljön får vi inte favorisera vissa kunder utan måste ta betalt av alla och den smidigaste lösning vi funnit är Easyparks lösning.

Måste jag ladda min bil när jag står på en laddplats?
Ja. Det är ingen parkeringsplats utan en laddplats. Laddplatsen är att likställa med platsen på en tankstation där t.ex. bensin eller diesel fylls på.

Varför går det inte att starta laddningen?
Det kan bero på flera saker. Här omnämns några anledningar.

  • Grön lampa skall lysa på laddaren innan laddning påbörjas. Blå = Laddning pågår. Röd lampa = ur funktion
  • EasyPark appen fungerar inte på grund av överbelastning i 4G nätet. Prova igen!
  • Fel stolpnummer har angivits i appen. Mata in rätt stolpnummer
  • Bilen har anslutits i fel ordning. Plugga in kabeln i bilen först och därefter i stolpen.
  • Du har anslutit bilen till annat uttag än det du angett i appen. Skifta uttag.

Hur stoppar jag laddningen?

  • Kommer du före utsatt tid stoppar du laddningen i appen, vänta tills grön lampa lyser innan du tar bort kabeln.
  • Kabeln sitter fast i bilen om du inte stoppar laddningen först

Varför är kostnaden så mycket högre än vad det kostar att ladda hemma?
Våra laddare ger en högre effekt och kortare laddtid. Vår investering är därför betydligt högre.

För att finansiera investeringen, samt kostnader för drift och underhåll blir priset högre än hemma.

Jag har en fråga om min debitering – vart vänder jag mig?
Det är EasyPark som ska kontaktas vid frågor kring debitering. Kontaktuppgifter till Easypark står på laddstolparna. Easypark kundservice når du på telefonnummer 0770-11 22 00.