Ny belysning till Vårdkasen

I samband med förberedelserna inför den nya vindkraften vid Vårdkasen sker flera förbättringar i området. Just nu byggs 18 nya belysningspunkter längs den helt nya vägsträckningen.
Det är sträckan mellan infarten till Vårdkasen och den mellersta parkeringen (vid Härnösands alpinas stuga) som snart kommer att lysas upp. Belysningen är en insats för att öka trafiksäkerheten längs vägsträckan under vinterhalvåret.
 
Investeringskostnaden om cirka 260 000 kronor delar HEMAB och Härnösands kommun på. Driften av anläggningen kommer Härnösands kommun att ansvara för.

Kontaktperson är Pär Marklund, projektledare energiteknik,
073-275 47 77.

De första belysningspunkterna längs den nya vägen. Foto: Lina Landell

De första belysningspunkterna längs den nya vägen. Foto: Lina Landell

Robert Wallenman, elmontör, arbetar med projektet. Foto: Lina Landell

Robert Wallenman, elmontör, arbetar med projektet. Foto: Lina Landell

Så här ser belysningen ut. Foto: Lina Landell

Så här ser belysningen ut. Foto: Lina Landell

Den nya vägsträckningen upp mot Vårdkasen. Foto: Lina Landell

Den nya vägsträckningen upp mot Vårdkasen. Foto: Lina Landell