Nya vindkraftverkens första service

Bräntbergets och Solumsklintens vindkraftverk har testats i ordentliga vindförhållanden och båda har levererat förväntad effekt på 2500 kW. Efter 500 drifttimmar för respektive maskin har första servicen genomförts.
Leverantören Nordex har genomfört första servicen, vilken är relativt omfattande med många kontrollpunkter.

— Denna service är en del i leveransprocessen, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB. Varje vindkraftverk har fått 80 timmar omvårdnad och kontroll, vilket medfört att de inte varit i drift under en ganska lång tid.

Fungerar allt som det ska?
— Inledande belastningsprov och intrimning har fungerat som förväntat, säger Marklund. Det är till och med så att vindkraftverkens levererade effekt relativt vindhastigheten är gynnsammare än den i förväg teoretiskt uträknade, vilket är mycket positivt. Uppgraderingar av vissa apparater och system har genomförts och ytterligare några uppgraderingar kommer att göras framöver.

När kan vi förvänta oss att verken startas igen?
— Min bedömning är att något eller båda vindkraftverken startar igen i påskhelgen, men att de efterföljande veckor kommer att behöva tas ur drift igen vid några tillfällen, säger Marklund.