Nya vindkraftverken intill Vårdkasen bäst i Sverige

Nästan 1 miljon kWh per styck i produktion under november. Det placerar de två verken som bäst producerande i sin storleksklass bland alla vindkraftverk i Sverige som statistikförs hos Vindstat AB.

Av alla 1460 vindkraftverk (både större och mindre än 2,5 MW) som ingår i statistiken är det bara fyra verk i hela Sverige som överträffat produktionen för november. Dessa fyra vindkraftverk, placerade intill Vänern, är större och med en installerad generatoreffekt på 3 MW jämfört med våra verk på 2,5 MW per styck.


Den tekniska tillgängligheten har varit mycket hög för perioden; 99,2 procent för Solumsklinten som producerat 955 MWh, respektive 98,7 procent för Bräntberget som producerat 910 MWh.


- Tidigt konstaterade vi att vindkraftverken uppnår maximal produktionseffekt vid lägre vindhastigheter än de i förväg teoretiskt kalkylerade, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme/vindkraft på HEMAB. I kombination med vindläget som hittills överträffat förväntningarna, och den höga tekniska tillgängligheten har vi fått bekräftelse på att investeringen har varit lyckad.


Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme/vindkraft har tagit över ansvaret för vindkraftparken efter det nu avslutade uppförandeprojektet som letts av Pär Marklund.


- Ekonomiskt står de nya vindkraftverken på helt egna ben och trots låga elpriser bidrar de redan positivt till resultaträkningen med miljonbelopp, säger Marcus Tärnvik. Intäkterna kommer från försäljning av el och elcertifikat. Beaktat kostnader för drift, räntor och avskrivning ligger break-even på 48 öre/kWh. Med ett elpris i december på 42 öre/kWh och marknadspris på elcertifikat på 21 öre/kWh är vindkraftverken en god affär redan från start.


Här på hemsidans startsida kan du i realtid se produktionsdata från vindkraftverken samt vindhastighet på Vårdkasen, ”HEMAB just nu”.


Fakta vindkraftverken intill Vårdkasen i Härnösand:

  • Investering: 62,3 miljoner kr (1,7 miljoner kr lägre än budget, inklusive 650 000 kr till föreningslivet)
  • Installerad effekt: 2,5 MW styck för respektive verk
  • Produktionsprognos 2012 (del av år): 11 miljoner kWh


De två nya vindkraftverken intill Vårdkasberget i Härnösand togs i drift 2012 och är en mycket lyckad investering. Under november 2012 hade de den bästa produktionen i Sverige och bidrar redan till resultatförstärkning för HEMAB.