Nya produkter till flerfackskärlen testas i Härnösand

Att sortering i flerfackskärl är överlägset bäst vet vi redan. Nu försöker vi utveckla flerfackskärlen ytterligare för att minska fastfrysning av matavfallspåsar. Tillsammans med tillverkaren, PWS, testar vi olika hjälpmedel. Hushåll i områdena Stenhammar och Prästjorden är testpiloter.

– När temperaturen pendlar från minus till plus och till minusgrader igen händer det att matavfallspåsarna fryser fast i kärlen, säger Cathrine Edholm, renhållningsingenjör på HEMAB.


- Det är inget nytt fenomen att påsar fryser fast, även vanliga plastpåsar fastnar när tempraturen pendlar
. Förhoppningen är att de här hjälpmedlen ska minska risken för fastfrysning, säger hon.


Smarta hjälpmedel

Den så kallade biohyllan är en liten hylla som monteras på insidan av kärlet där du ställer avfallspåsen i väntan på att den ska frysa på vintern eller torka på sommaren. När du ska slänga en ny påse kan du putta ner den gamla påsen som ligger på biohyllan och lägga dit den nya. Hyllan fälls automatiskt upp när kärlet töms och försvårar inte tömningen på något vis. Samtidigt som biohyllan testas kommer även en extrabotten i kärlen monteras för att se om det har någon påverkan för fastfrysning.


Bra kan bli bättre

Arbetet med att montera in biohylla och en extrabotten i testpiloternas kärl sker den här veckan. Längre fram under våren återkommer vi till berörda hushåll för att se hur väl testet fungerat. Tidigare undersökningar visar att de hushåll som har flerfackskärl är överlägset bäst på att källsortera, men det finns alltid potential att utvecklas.

Det kan bli aktuellt, beroende på vad testet visar, att de framtida flerfackskärlen som köps in kommer att ha annan utrustning än de nuvarande. Vi letar alltid efter nya vägar för att underlätta för kunden, säger Edholm.


Tips vintertid

För att undvika att påsen fryser fast finns det flera andra saker som du själv kan göra, främst genom att försöka hålla den så torr som möjligt. Vill du ha fler tips, läs mer på www.hemab.se/matavfall Länk till annan webbplats.


Kontaktperson

Har du frågor eller vill veta mer om testet är du välkommen att kontakta: Cathrine Edholm, renhållningsingenjör, 0611-55 75 36, cathrine.edholm@hemab.se

Biohyllan monterad i ett kärl på Prästängsvägen. Foto: Lars Anesäter Olsson

Biohyllan monterad i ett kärl på Prästängsvägen. Foto: Lars Anesäter Olsson

Patrik Göransson monterar fast "biohyllan". Foto: Lars Anesäter Olsson

Patrik Göransson monterar fast "biohyllan". Foto: Lars Anesäter Olsson

Patrik Göransson och Peter Håkansson hjälps åt med monteringen. Foto: Lars Anesäter Olsson

Patrik Göransson och Peter Håkansson hjälps åt med monteringen. Foto: Lars Anesäter Olsson