Nya priser för vatten och avlopp

HEMABs förslag till nya priser för år 2012 är nu fastställt genom beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutet fattades av Kommunfullmäktige i Härnösand måndag 28 november. Den nya va-taxan innebär en avgiftshöjning med i genomsnitt 4,5 procent sett till alla kunder sammantaget.

HEMAB har målsättningen att ge Härnösandsborna länets lägsta priser.

— Trots prisjusteringen närmar vi oss vårt mål att ha lägst pris, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten. Våra rankingplaceringar är oförändrade, första plats för flerbostadshus där vi har lägst pris, samt fjärde plats för villor, men där har vi nu närmat oss den billigaste.

För en villakund med en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter innebär den nya taxan en kostnadsökning med 3,7 procent.

För ett flerfamiljshus, typhuset enligt den så kallade Nils Holgersonundersökningen, innebär den nya taxan en kostnadsökning på 5,6 procent.