Nya priser 2020

Vår styrelse har nu fastställt de nya priserna för 2020. De innebär vissa prisförändringar, men även att några priser hålls oförändrade. 

Vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder. Vi fortsätter även omställningen till att möta samtida och framtida utmaningar. Detta i kombination med allmänna kostnadsförändringar gör att vi nu behöver justera några av våra priser.

Ny prismodell för fjärrvärme till småhuskunder

Från och med 1 januari 2020 har vi en ny prismodell för fjärrvärme till småhus. Med den nya modellen betalar du ett lägre energipris perioden april-november och ett något högre energipris december-mars. Utöver detta tillkommer liksom tidigare en fast avgift. 

- Förra året gjorde vi om prismodellen för flerfamiljshus och lokaler och nu gör vi en liknande insats för småhusen. Anledningen är dels att kundens pris ska spegla våra driftskostnader, men framför allt för att stärka fjärrvärme som ett konkurrenskraftigt alternativ till alternativa uppvärmningslösningar, säger Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme.

Dyrare att förbränna avfall

Det brännbara avfallet ska minska och därför inför Regeringen under 2020 en skatt på förbränning av avfall. Tanken är att förbränningsskatten ska gynna återvinning och på lång sikt bidra till att Sverige senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Skatten innebär att hämtningsavgiften för brännbart avfall måste höjas.

- Sverige strävar efter en minskning av brännbart avfall och en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Det här är ett steg i den riktningen, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges. Fullständiga priser hittar du under respektive affärsområde: Fjärrvärme, Vatten, Återvinning, Elnät.

Fjärrvärme

En småhuskund med en förbrukning på 20 000 kWh får en höjning med 720 kr/år eller 60 kr/månad.

Elnät

Den fasta avgiften höjs med 26 kronor/år för 16A lägenhetskunder och 50 kronor/år för 16A villakunder.

Den rörliga avgiften höjs med 0,2 öre för säkringskunder, 0,1 öre för effektkunder och 0,05 öre för högspänningskunder.

En småhuskund med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd totalkostnad med 130 kronor/år eller 10,80 kronor/månad.

Vatten

En småhuskund med förbrukning om 150 m³ får en obetydlig påverkan på nuvarande pris. Ett lägenhetshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 m³ får en ökning på 94 kr/år.

Återvinning (fastighetsrenhållning)

Prisskillnaden mellan grönt/brunt kärl och flerfackskärl ökar ytterligare i linje med vår miljöstyrande taxa.

Hämtningsavgiften för matavfall lämnas oförändrad då vi vill uppmuntra till fortsatt utsortering.

Priser för Återvinning behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Utförlig prisinformation finner du på vår webbsida under respektive affärsområde.

Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.