Nya priser 2019

Vår styrelse har nu fastställt de nya priserna för 2019. De innebär vissa prisförändringar, men även att några priser hålls oförändrade. 

Vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder. Vi fortsätter även omställningen till att möta samtida och framtida utmaningar. Detta i kombination med allmänna kostnadsförändringar gör att vi nu behöver justera några av våra priser.

Större prisskillnad mellan sorteringsalternativ

För att öka antalet hushåll som väljer flerfackskärl kommer det i de nya priserna synas en ännu lite större skillnad prismässigt mellan grönt/brunt kärl och flerfackskärl.

- Målet är såklart att alla som kan ska välja flerfackskärl. Vi ser att det är de som ger den högsta utsorteringsgraden och därmed den största miljönyttan, säger Iréne Hedlund, affärsområdeschef Återvinning.

Utökad rabattstege för flerbostadshus och lokaler

Vi kommer att utöka den rabattstege som redan finns för flerbostadshus och lokaler med ytterligare två steg. Detta innebär att dessa kunder även kommer att kunna få rabatt på kostnaden för sin förbrukning mellan 1501-2000 MWh och från 2001 MWh och uppåt.

- Vi vill såklart att så många som möjligt ska känna att det finns förutsättningar för dem att välja ett hållbart och långsiktigt uppvärmningsalternativ, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Därför ville vi med en utökning av rabattstegen skapa incitament för storförbrukande kunder att välja fjärrvärme, konstaterar han.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges. Fullständiga priser hittar du under respektive affärsområde: Fjärrvärme, Vatten, Återvinning, Elnät.

Fjärrvärme

En småhuskund med en förbrukning på 20 000 kWh får en höjning med 240 kr/år eller 20 kr/månad.

Elnät

Den fasta avgiften höjs med 31 kronor/år för 16A lägenhetskunder och 62 kronor/år för 16A villakunder.

Den rörliga avgiften höjs med 0,25 öre för säkringskunder, 0,1 öre för effektkunder och 0,05 öre för högspänningskunder.

En småhuskund med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd totalkostnad med 162 kronor/år eller 13 kronor/månad.

Vatten

En småhuskund med förbrukning om 150 m3 får en höjd kostnad med cirka 59 kronor/år eller cirka 5 kronor/månad. Samma höjning gäller för lägenhetskunder.

Återvinning (fastighetsrenhållning)

Priserna höjs på totalen, men slår lite olika beroende på vilka kärl man valt. Prisskillnaden mellan grönt/brunt kärl och flerfackskärl ökar ytterligare.

Slamtömning kommer få två olika prisnivåer: budning och akut.

Slamtömning och spolning av brunnar och tankar på jourtid kommer att få ett fast pris istället för att timdebiteras som fallet är idag.

Utförlig information finner du på vår webbsida under respektive affärsområde.

Priser för Återvinning behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.