Nya priser 2018

Vår styrelse har nu fastställt de nya priserna för 2018. De innebär vissa prisförändringar, men även att några priser hålls oförändrade. 

Vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder. Detta i kombination med allmänna kostnadsförändringar gör att vi nu behöver justera några av våra priser.

Energiskatten byter faktura

Från och med 1/1 2018 övergår debiteringen av energiskatten från elhandelsföretagen till elnätsföretagen, vilket innebär att kostnaden för denna kommer att ligga på elnätsfakturan.

- Kostnaden i sig är oförändrad. Det är bara att energiskatten flyttar från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det innebär alltså inga ökade kostnader för kunden – bara en förflyttning, säger Per Mellberg, affärsområdeschef Elnät.

Förändringen genomförs eftersom Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

Ny prismodell för fjärrvärmekunder med flerbostadshus och lokaler

Frågan om förändrad prismodell för kunder med flerbostadshus och lokaler har behandlats på prisdialogerna 2016 och 2017. Nu har vi under sommar och höst gjort två utskick till berörda kunder med information om vad förändringen innebär. Den nya prismodellen gäller från 1/1 2018.

- I korthet innebär den nya prismodellen att våra kunder får möjlighet att sänka sina kostnader både genom minskad effekt- och energianvändning, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Vi har nu möjlighet att mäta det verkliga effektuttaget, vilket gör att kunden nu får betala för den effekt de verkligen har behov av istället för en teoretiskt beräknad effekt, konstaterar han.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges

Fjärrvärme

Priset för privatkundernas fjärrvärme justeras inte, utan ligger kvar på samma nivå som under 2017. Fjärrvärmekunder med flerbostadshus och lokaler får en förändrad prismodell som blir normalfördelad.

Elnät

Den rörliga avgiften höjs för alla kunder med 0,1 öre.

Den fasta avgiften höjs för alla kunder. Exempelvis 44 kronor/år för 16A lägenhetskunder och 112 kronor/år för 16A villakunder.

Jämförelse

En småhuskund med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 187 kronor/år eller knappt 16 kronor/månad.

Vatten

Jämförelse

En småhuskund med förbrukning om 150 m3 (typhus A) får en höjd kostnad med cirka 95 kronor/år eller cirka 8 kronor/månad.

Priset för en lägenhetskund (typhus B) höjs med cirka 92 kronor/år eller cirka 8 kronor/månad.

Återvinning (fastighetsrenhållning)

Priset för fastighetsrenhållning är uppdelat i grundavgift och hämtningsavgift. Grundavgiften är samma för alla inom en boendeform och hämtningsavgiften beror på vilket sorteringsalternativ du som kund har.

Priserna höjs med några få undantag med 2%

Utförlig information finner du på vår webbsida www.hemab.se under respektive affärsområde.

Priser för Vatten och Återvinning behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.

Prisförändringsannons publicerad i Tidningen Ångermanland 1 november 2017